გუნდი

ჩვენი გუნდი არქიტეტქურის სფეროში მაღალ სტანდარტებს ნერგავს და ინოვაციურ და თანამედროვე მიდგომებს იყენებს.

ქეთევან ზერეკიძე

ფინანსური დირექტორი