პარტნიორები

ჩვენი პარტნიორები არიან მრავალწლიანი გამოცდილების და სანდო რეპუტაციის კომპანიები კერძო და საჯარო სექტორში.

საქართველოსეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

საქართველოსეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო