გუნდი

ქეთევან ზერეკიძე

ფინანსური დირექტორი

მიხეილ ზურაბიშვილი

ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი

ლევან ძაგანიძე

საპროექტო დეპარტამენტის უფროსი

სალომე მაყაშვილი

საპროექტო ჯგუფის ხელმძღვანელი - პროექტების მმართველი

ლუკა ხვიბლიანი

საპროექტო ჯგუფის ხელმძღვანელი - პროექტების მმართველი

დავით პაპიძე

საპროექტო ჯგუფის ხელმძღვანელი - პროექტების მმართველი

გიორგი მირიანაშვილი

საპროექტო ჯგუფის წევრი - მგეგმარებელი

შოთა ფიფია

საპროექტო ჯგუფის წევრი - მგეგმარებელი

საბა სანოძე

საპროექტო ჯგუფის წევრი - მგეგმარებელი

ნუცა დემეტრაშვილი

საპროექტო ჯგუფის წევრი - 3D გრაფიკოსი | დიზაინერი

ალექსანდრე სესიაშვილი

საპროექტო ჯგუფის წევრი - მგეგმარებელი

ნიკო ფანჩვიძე

საპროექტო ჯგუფის წევრი - არქიტექტორი